ESTET BEAUTY EXPO 2019

Exhibition: «ESTET BEAUTY EXPO» 2019Dates: 11.04 – 13.04.2019Venue: IEC, Kyiv SportMedImport OnCosmetics KODI Alvi Prague MEZO Mileo Solar Profi Medexim Kinetics

UITT 2019

 Exhibition: “UITT 2019”Dates: 27.03 – 29.03.2019Venue: IEC, Kyiv  Lujo Anex Tour Franchise Lykia Piligrim